Bảng giá tên miền

Đăng ký thêm hosting

Miễn phí SSL cho tất cả tên miền

Hỗ trợ chuyển hosting khi đăng ký tại Lokas

Đăng ký hosting
Chuyển tên miền về Lokas

Tên miền chuyển về phải còn ít nhất 30 ngày sử dụng*

* Không bao gồm các tên miền vừa hết hạn và các tên miền vừa gia hạn

Chuyển tên miền